Sinkopuhallus

Sinkopuhallus

Sinkopuhallus

Kommentit poissa käytöstä

Metallin maalaus tapahtuu vasta pinnan perusteelisen esikäsittelyn jälkeen.
Käytämme mekaanista puhdistusmenetelmää.
Pintojen puhdistus tapahtuu sinkopuhallusmenetelmällä kaapissa, jonka mitat ovat 8*20 metriä.
Mainitut mitat mahdoliistavat erikokoisten pintojen käsittelyn.
Puhdistusluokat ovat seuraavia:
Sa 1; Sa 2, Sa 2,5; Sa 3.

Back to Top